image description

 

Zorunlu trafik sigortasında düzenlemeleri de kapsayan 'Torba Kanun', Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Zorunlu Trafik Sigortası'ndaki düzenlemeyle hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

Hazine Müsteşarlığı artık standart bir hesaplama yöntemi belirleyip, açıklayacak ve sigorta şirketleri kime, ne kadar vefat tazminatı ödeyeceğini, kişiler de sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek. Böylece, kazada ölenlerin yakınları ya da bu işlere aracılık edenler, daha fazla tazminat almak için mahkemelere müracaat etmeyecek, fazla tazminat talep edilmesi durumunda ise mahkemeler, farklı tazminatlara hükmedemeyecek.  Böylelikle yıllarca süren davalara gerek kalmayacak, mahkemelerin iş yükü hafifleyecek hem de kazada ölenlerin yakınları yıllarca beklemeyip, hak edilen tazminatı hemen alabilecekler.

Yeni dönemde  artık sigortacılar, kusurlu sürücülere tazminat ödemeyecek.  Trafik kazalarında zarar görenler, zararını tazmin etmek için önce sigorta şirketine müracaat edecek.  Artık kişilerin dava yoluna gitmeden önce sigorta şirketine başvurmasını, sigorta şirketinin de başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde bu başvuruya yazılı cevap vermesini zorunlu kılıyor. Vatandaş, 15 gün içinde cevap alamaz ya da aldığı cevap talebini karşılamazsa o zaman mahkeme yolu seçilebilecek.

26 Nisan 2016